Batteryholders.com
EN| CN| JP| DE| FR|
ES| RU| KR| PT|
6S-AA6S-AA
AA Battery Holder with PC pins

BCAALBCAAL
AA Battery Holder with Solder lugs
Also Accepts: UM-3
Height above PCB: 13.7 mm

BCAAPCBCAAPC
AA Battery Holder with PC pins
Also Accepts: UM-3
Height above PCB: 13.7 mm

BCAAWBCAAW
AA Battery Holder with Wire leads
Also Accepts: UM-3
Height above PCB: 13.7 mm

BHAA-3BHAA-3
AA Battery Holder with PC pins
Height above PCB: 19.80 mm

BHAA-3-GBHAA-3-G
AA Battery Holder with PC pins
Height above PCB: 19.80 mm

BHAA-POLBHAA-POL
AA Battery Holder with PC pins
Height above PCB: 19.80 mm

BHAA-POL-GBHAA-POL-G
AA Battery Holder with PC pins
Height above PCB: 19.8 mm mm

BA1AAPCBA1AAPC
AA Battery Holder